Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fotovoltaika a její princip

Fotovoltaická elektrárna

Je zařízení sloužící k výrobě elektrické   energie 230V za účelem vlastní spotřeby a prodeje do distribuční
sítě. Základem jsou solární (fotovoltaické) panely, které se vzájemně vhodně propojí. Elektřina získaná
z těchto panelů je vedena do měniče napětí, který ji transformuje na síťové napětí 230V. Transformované
napětí je připojené do distribuční sítě přes elektroměr, který slouží  k měření vyprodukované energie.
 
Často kladené otázky
 
1)      Nebudu mít s výstavbou FV elektrárny administrativní povinnosti a starosti?
·         Nabízíme bezplatnou obhlídku objektu, zpracování  nabídky  a vyřízení povolení na energet.
závodech.
2)      Jaká je cena FV elektrárny na klíč?
·         Cenu   FV  elektrárny je vhodné  přepočítat na Kč/kWp.  Cena  instalací  na rodinných domech
       se pohybuje od 25000 Kč/kWp bez DPH v závislosti na velikosti FVE. Obecně platí, že čím vyšší
       výkon, tím nižší pořizovací náklady na instalovanou kWp.
3)      Vyplatí se investice do fotovoltaické elektrárny i v roce 2013?
·         Co se návratnosti investice  do fotovoltaické elektrárny týče, tak i v roce 2013 se zcela jistě
vyplatí  pořízení solární elektrárny.
Naše firma   vypracuje zákazníkovi   v rámci cenové   nabídky,    finanční bilanci návratnosti
investice. Při výpočtu této bilance samozřejmě bereme v potaz faktory jako například roční spotřeba elektrické energie domácnosti, rozložení spotřeby domácnosti v rámci dne, domácí
spotřebiče a jejich příkony apod.
 
Co je ZELENÝ BONUS?
 
Zelený bonus  je nejvýhodnější  forma prodeje  elektrické energiedo distribuční společnosti. Spočívá v tom,
že si aktuálně vyrobenou energii můžete spotřebovat svými spotřebiči a prodat do distribuční sítě přebytky
které nevyužijete. Distribuční společnost je povinna vám uhradit celkovou výrobu + vám uhradit kWh, které
jste odprodali do sítě.
Funguje to následovně: vyrobíte 10 kWh, ze kterých si ihned 8 kWh spotřebujete ve vlastních spotřebičích
a 2 kWh pošlete do distribuční sítě jako přebytek. Distribuční společnost vám zaplatí za celých 10 kWh (tj.
1 kWh = 2,86 Kč), které jste vyrobili a za 2 kWh, které jste poslali do sítě jako přebytek (cena za přebytky je
odvislá od distributora, pohybuje se v řádu 0,06- 0,8 Kč). Zbylých 8 kWh si nemusíte nakoupit od distribuční
sítě a tím pádem šetříte další peníze. 
 
Pro rok 2013 je cena zeleného bonusu stanovena na 2,86Kč/kWh (do velikosti FVE   5 kWp). Mezi   velké výhody zeleného bonusu patří fakt, že nemusí vzniknout nové odběrné místo (v případě, že by muselo vzniknout, musíte distribuční společnosti uhradit poplatek 500Kč za každou A na hlavním jističi v novém odběrném místě, většinou se jedná o 12-25A systémy- tj.menší systémy + musíte vybudovat pilíř na hranici +
pozemku)   toto vše u Zeleného bonusu odpadá.
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     
                              
                                                                       
 Jak si z výkonu FV elektrárny vypočítám roční produkci?
Roční produkce v kWh se vypočítá násobením výkonu elektrárny   svítivostí v dané lokalitě.
Příklad: Elektrárna o jmenovitém výkonu 5kWp x 1050 /průměrná svítivost pro ČR/ = 5,250 kWh.

  

Cenové rozhodnutí  č.4/2012 pro rok 2013 od ERÚ (zdroj: http://www.eru.cz/)
 

 
 
Výkupní ceny
Elektřiny dodané do sítě v Kč/kWh
Zelené bonusy v Kč/kWh
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 5 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2013 do 30.6.2013
3,41
2,86
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 5 kW a uvedeným do provozu od 1.1.2013 do 30.6.2013
2,83
2,28
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 5 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.7.2013 do 31.12.2013
2,99
2,44
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 5 kW a uvedeným do provozu od 1.7.2013 do 31.12.2013
2,43
1,86